IT GJIT OAN!                                                                                      Âld Haven4 Foppe Fonds
                                                                                                                                       Een hartstikkene goede actie!

De Zeilelfstedentocht

De datum van de tocht der tochten per zeilboot in 2020 moet nog worden bepaald. In 2020 zeilen wij dan waar mogelijk de Elfstedenroute via Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum, Leeuwarden, Sneek en IJlst om uiteindelijk weer in Heeg te eindigen. Mocht het wat betreft de windrichting handiger zijn om de tocht tegen de klok in te zeilen dan kan dat uiteraard ook. 

Geschiedenis

Het was begin 2013 toen het onderwerp Elfstedentocht zeilen ter sprake kwam in een telefoongesprek van de initiatiefnemers. Omdat aan beide kanten van de lijn direct enthousiast gereageerd werd moest het mar 'oan gean'. Wat het nog leuker maakte was het nieuws dat binnen afzienbare tijd de volledige route bevaarbaar zou zijn. Na enig speurwerk op google kwam de organisatie er al snel achter dat de elfstedentocht wel vaker gezeild is maar die tochten gingen meestal via de 'gemakkelijke weg'. Via de grote wateren, soms zelfs het IJselmeer, werd tot aan het bebouwde kom bord toegevaren. De Luts werd meestal omzeild via de Rakken en het Heegermeer en de noordelijke route over de blikvaart is voor polyvalken waarschijnlijk nog maagdelijk gebied. Er waren er zelfs een paar die niet tegen de stroom op konden en toen de motor maar starten. Omdat de Noordelijke route pas vanaf mei 2013 open is zijn wij van plan de tocht dan gelijk maar eens helemaal te zeilen. Helaas kwamen wij er al snel achter dat het traject Harlingen - Franeker niet bevaarbaar gemaakt wordt. Daar zitten nog een aantal dammen in en ook de A31 gaat er dwars door heen. Daar mag zelfs in de strengste winters nog gekluund worden want de regering was slechts bereid tot het aanleggen van een schraal voetgangerstunneltje. Op vrijdag 7 juni werd de eerste wilde tocht gezeild. Dokkum werd door geen enkele boot gehaald. Pas in 2015 en de opvolgende jaren werd de tocht der tochten met de zeilboot behaald.